شهدای گرانقدر شهر شهباز

معرفی شهدای والامقام شهر شهباز شهرستان شازند استان مرکزی

شهدای گرانقدر شهر شهباز

معرفی شهدای والامقام شهر شهباز شهرستان شازند استان مرکزی

شهر شهباز شامل دو منطقه بزرگ بازنه و هفته در سال 1390 به شهر شهباز تبدیل و تغییر نام یافت...
این دو منطقه شهدای زیادی به انقلاب و اسلام تقدیم نمودند ، برآنیم که قدمهایی هر چند کوتاه و کوچک در راستای اشاعه و اعتلای فرهنگ این عزیزان و معرفی این بزرگواران برداریم...
دستان گرمتان را برای همکاری می فشاریم...

کلمات کلیدی
بایگانی
تلاش داریم با حول و قوه الهی و همکاری و همت شما عزیزان ، قدمهایی در راستای معرفی شهدای شهر شهباز برداریم...

para@chmail.ir